Výskyt zemního plynu: Kde ho najdeme?

Výskyt zemního plynu: Kde ho najdeme?

Výskyt zemního plynu je jedním z klíčových faktorů v oblasti energetiky a průmyslu. Ale kam přesně ho najdeme a jak využít jeho potenciál? V tomto článku se podíváme na to, kde se zemní plyn vyskytuje a jaké možnosti nabízí pro budoucnost. Připravte se na fascinující pohled do světa energií!
Výskyt přírodního plynu v přírodě

Výskyt přírodního plynu v přírodě

Při hledání zemního plynu ve volné přírodě je důležité mít na paměti, kde jsou jeho hlavní zdroje a jak se vyskytuje. Zemní plyn je přirozeně přítomen v podzemí a je tvořen převážně metanem, ale také obsahuje další plyny jako ethan, propan a butan.

Zemní plyn se obvykle nachází ve dvou typech formací – konvenční a nekonvenční. Konvenční zemní plyn se těží ze zemských pórů a prasklin, zatímco nekonvenční zemní plyn se získává z horninových formací, jako jsou břidlice a pískovce.

Je třeba mít na paměti, že ne všude je zemní plyn dostupný v takovém množství, aby bylo jeho těžba ekonomicky rentabilní. Proto se průzkum provádí pomocí geologických studií a testování průzkumných vrtů, aby se určila vhodná místa pro těžbu zemního plynu.

Význam nalezení zemního plynu

Význam nalezení zemního plynu

Zemní plyn je důležitým zdrojem energie, který přináší mnoho výhod a je nezbytný pro mnoho oblastí lidského života. Jeho nalezení má klíčový význam pro ekonomiku, životní prostředí a energetickou bezpečnost. V dnešní době je zemní plyn těžen z různých zdrojů a zemí po celém světě, a jeho výskyt může být spojen s různými geologickými formacemi.

Věděli jste, že zemní plyn se často nachází spolu s ropou a uhlím? Tyto tři fosilní paliva jsou spojena s hlubokými sedimentárními horninami a vznikají z rozkladu organické hmoty po miliony let. Zemní plyn je tedy uložen v pórovitých horninách a jeho nalezení vyžaduje složité geologické studie, vrtné práce a technologické know-how.

Země Hlavní naleziště Podíl na světové produkci
Rusko Sibiř 20%
USA Texas, Pennsylvania 20%
Írán Juhor, Asáluyeh 5%

Dopady těžby zemního plynu na životní prostředí

Dopady těžby zemního plynu na životní prostředí

Existuje mnoho oblastí na světě, kde lze nalézt zemní plyn. Mezi ty nejvýznamnější patří:

 • Severoamerický kontinent – USA a Kanada
 • Střední východ – Saúdská Arábie, Írán, Katar
 • Evropa – Rusko, Norsko, Nizozemsko

V těchto regionech se nachází rozsáhlá ložiska zemního plynu, která mají značný dopad na celosvětovou těžbu a spotřebu. Těžba zemního plynu v těchto oblastech ovšem nese také řadu dopadů na životní prostředí, které je důležité brát v úvahu při hodnocení udržitelnosti tohoto zdroje energie.

Inovativní technologie pro získávání zemního plynu

Technologie pro získávání zemního plynu se neustále vyvíjejí a inovují. Díky moderním postupům a zařízením je možné tuto cennou surovinu získávat efektivněji a šetrněji k životnímu prostředí. Zemní plyn je přirozeně přítomný pod zemským povrchem a jeho naleziště mohou být nalezena po celém světě. Nejčastěji se vyskytuje v těchto lokalitách:

 • V hlubinných puklinách
 • V sedimentech mořského dna
 • V rozpukaných horninách
 • V těžce přístupných oblastech jako Arktida nebo pouště

Při hledání zemního plynu se využívají různé geofyzikální metody a průzkumné technologie. Kromě těžebních vrtů se v moderní době stále častěji používají i techniky jako jsou 3D seismika nebo technologie pro těžbu plynu z břidlicových hornin. Díky těmto inovacím je možné získávat zemní plyn z nových lokalit a diverzifikovat zdroje této důležité suroviny.

Výhody a nevýhody těžby zemního plynu

Výhody a nevýhody těžby zemního plynu

Výskyt zemního plynu: Kde ho najdeme?

Zemní plyn je těžen z podzemních ložisek a je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie po celém světě. Tato surovina se vyskytuje zejména v následujících oblastech:

 • V mezihvězdném prostoru
 • V zemské kůře
 • V mořském dně

Přestože těžba zemního plynu přináší mnoho výhod, jako je čistá energetická alternativa a relativně nízké emise CO2, neexistuje bez rizika. Mezi nevýhody těžby zemního plynu patří:

 • Možné úniky metanu
 • Možnost znečištění podzemní vody
 • Potenciální ohrožení biodiverzity

Závěr

Zemní plyn je důležitou surovinou, která má zásadní vliv na náš každodenní život. Po přečtení tohoto článku doufáme, že máte teď lepší představu o tom, kde tento důležitý zdroj energie můžete najít. Ať už se jedná o přírodní rezervace, naleziště pod mořem či vytěžené skladovací zásoby, je důležité si uvědomit, jaký význam má zemní plyn pro naši společnost. Ať už se jedná o zlepšení kvality života nebo o ekonomickou stabilitu, je jasné, že bez něj by naše společnost byla značně omezena. Proto pokračujme ve studiu a využívání těchto zdrojů s ohledem na životní prostředí a budoucí generace.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *